Recent News

Ostatnie

19 lis 2015

Ansel Adams | Ciekawe portfolio

Chyba tego człowieka nie trzeba nikomu przedstawiać?
Ansel Adams wybitny amerykański fotograf krajobrazowy,
odkrywca systemu strefowego.
Zapraszam do galerii 
Słynne cytaty:
” When words become unclear, I shall focus with photographs. When images become inadequate, I shall be content with silence.” – Gdy słowa stają się niejasne, skupiam się na fotografii. Gdy obraz staje się niewystarczający, zadowalam się ciszą,

” There are two people in every photograph: the photographer and the viewer.”Na każdym zdjęciu znajdują się dwie osoby – fotograf oraz obserwator,

„You don’t take a photograph, you make it.” – Fotografii się nie robi tylko tworzy, 

„Twelve significant photographs in any one year is a good crop.” – Dwanaście dobrych zdjęć w roku to dobry wynik.

„The single most important component of a camera is the twelve inches behind it.” – Najważniejszym elementem aparatu fotograficznego jest 12 centymetrów znajdujące się za nim,

“You don’t make a photograph just with a camera. You bring to the act of photography all the pictures you have seen, the books you have read, the music you have heard, the people you have loved.”Zdjęć nie tworzy się tylko aparatem fotograficznym. Podczas tworzenia fotografii wykorzystujesz również wszystkie obrazy które widziałeś, książki które przeczytałeś, słyszane utwory muzyczne oraz ludzi których kochałeś,

“A great photograph is one that fully expresses what one feels, in the deepest sense, about what is being photographed.”  – Wielka fotografia to taka, która w pełni wyraża to, co czuje, w najgłębszym tego słowa znaczeniu, o tym, co jest fotografowane,
“Not everybody trusts paintings but people believe photographs.” – Nie każdy wierzy obrazom, ale ludzie wierzą fotografiom.

“Life is your art. An open, aware heart is your camera. A oneness with your world is your film. Your bright eyes and easy smile is your museum.” – Życie jest sztuką. Otwarte i świadome serce to twój aparat fotograficzny. Jedność z Twoim światem jest Twoim filmem. Twoje jasne oczy i łatwy uśmiech to Twoje muzeum,

“A great photograph is a full expression of what one feels about what is being photographed in the deepest sense and is thereby a true expression of what one feels about life in its entirety.” – Wielkie fotografie są pełne ekspresji o tym co ktoś czuje o tym co jest fotografowane. Jest więc prawdziwym wyrazem tego, co ktoś czuje o życiu w całości,

no image
  • Title : Ansel Adams | Ciekawe portfolio
  • Posted by :
  • Date : 13:47
  • Labels :
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Item Reviewed: Ansel Adams | Ciekawe portfolio Rating: 5 Reviewed By: RR Photo
Top